beats by dre cheap

SALIJEVANJE STRAVE

 Salijevanje strave Pitanje:

Ljudi u mojoj sredini često odlaze kod nekih starijih osoba da im "saliju stravu" ili propišu neki lijek za bolest. Sve ove osobe se pozivaju na islam i Kur'an kada to rade, ali ja o tome nisam našao ništa u Kur'anu, pa me zanima vaš odgovor. Može li čovjek činiti navedene stvari ili je dužan samostalno da se bori sa tim teškoćama?



 

Odgovor:

Sa stanovišta Kur'ana, islama i svih Božijih pejgambera, Bog je stvorio čovjeka razumnim i pametnim i to je najveća prednost koju je Uzvišeni Stvoritelj podario čovjeku. Svaka stvar, svaka odredba koja je razlog da se ova velika moć i čovjekove mogućnosti umanje, sa stanovišta islama je haram i nedopušteno. Jedan od razloga zabrane pijenja alkohola i korištenja droga je u tome što one umanjuju čovjekove intelektualne potencijale i onemogućuju snagu njegovog razuma, te tako urušavaju čovjekovo dostojanstvo.

Zato su gatanje, saljevanje strava i slične radnje, koje su na tragu slabljenja čovjekovog razuma i svijesti – pokuđeni i protiv takvih pojava se treba boriti. Ali, ta borba treba biti ispravna i razumna. Takve osobe treba osvijestiti i pokazati im da je njihova najvrjednija "strava" i najbolji lijek upravo u njihovom aklu (razumu), i da samo njihov intelekt može prirediti lijepu budućnost, kao i otkloniti i neutralisati njihove manjkavosti iz prošlosti.

Srcem svojim je godinama od Nas svijet tražio

Ali ono što je sam imao to je zanemarivao

(Hafiz)

Kada nam je Uzvišeni Gospodar podario najbolje „strave“ i najbolje „proroke“ oličene u našem razumu, zašto da se onda, u liku prosjaka, obraćamo lažnim gatarima i prorocima!? Duh islama mrzi i prezire ovakve postupke

klikni nes se pokajati
http://satrasenas.blogger.ba
10/01/2010 13:12